Tildren®-behandling

Behandling af aktive ledlidelser

En del heste døjer med aktive ledlidelser, hvor brusken i ledet nedbrydes. Ved diagnoserne spat, kodesenebensbetændelse og hovsenebensbetændelse er denne nedbrydende proces af den sunde knogle sygdommens primære karakter. Mange af disse heste har stor glæde af Tildren-behandlinger, der standser nedbrydningen og tilmed er smertelidrende.

Alle lidelser der indebærer slitage eller uhensigtsmæssig forkalkning af knogler, har ofte gavnlig effekt af Tildren-behandlinger.Tildren er en patenteret behandlingsform, hvor man sprøjter et stof tilsat tiludronsyre ind i hestens blodbaner. Stoffet hæmmer de celler, som nedbryder knogle og brusk - og hermed dermed ligeledes gigtdannelser. Tildren påvirker endvidere makrofager, som er meget aktive celler både i forbindelse med inflammation og gigt.