Røntgen

Avanceret digitalt udstyr

Sound-Eklin leverer nok verdens mest avancerede og præcise mobile røntgenudstyr. Få knivskarpe billeder i høj opløsning, som let lader sig dele via mail, USB eller delte mapper. Disse billeder har utrolig høj diagnostisk kvalitet, som giver et meget præcist billede af, hvorfor hesten har evt. gener.