Forsikringsundersøgelser

Ved nytegning af en hesteforsikring kræves ofte en dyrlægeundersøgelse

Hvad enten du skal have din hest livs- eller uanvendelighedsforsikret, så kræver de fleste forsikringsselskaber at der foreligger en grundig undersøgelse af hesten.

Hvorvidt du vælger at forsikre din hest eller ej er et personligt valg. Vi anbefaler dog at du som minimum tegner en sygeforsikring, der er til stor hjælp, hvis uheldet er ude.

De mest anvendte og relevante hesteforsikringer er følgende:

  • Livsforsikring, der kun dækker ved død eller ved påbudt aflivning i henhold til dyreværnsloven.
  • Uanvendelighedforsikring, der kommer til udbetaling, hvis hesten bliver uanvendelig til ridebrug.
  • Sygeforsikring, der i varierende omfang dækker udgifter til dyrlægeregninger relateret til sygdom.