Facetleds-injektioner

Ultralyd-guidede blokader i hestens led

Facetledene findes mellem halshvirvlerne og i ryggen. Disse led kan overbelastes og/eller forkalke. Symptomerne herpå er ofte halthed eller generel nedsat præstation.

Ultralydsguidede facetledsinjektioner
Ved hjælp af ultralydsguidede facetleds-injektioner, er det muligt at lægge nogle meget præcise blokader/behandlinger i hestens led, som afhjælper smerterne øjeblikkeligt.

Mange heste har periodevis smerter i ryggen. Også her er facetledsinjektioner et effektivt redskab til at få hesten til at blive smertefri, og dermed undgå yderligere smerter som følge af kompenserende overbelastning af andre muskler/led.